.

.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๖๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๗๗๑-๒๙๗

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

ประกาศราคากลาง ประจำปี 2561

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

ประกาศราคากลาง ประจำปี 2560

ประกาศราคากลาง ประจำปี 2559

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

ประกาศราคากลาง