.

.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๖๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๗๗๑-๒๙๗

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

ประกาศราคากลาง ประจำปี 2560

ประกาศราคากลาง ประจำปี 2559

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

ประกาศราคากลาง

เอกสารประกอบคำบรรยาย หลักสูตร นักบริหารการศึกษา

งานพัฒนารายได้